معرفی کلی

ويكى نيكى (WikiNiki)

اولين سامانه ارائه خدمات در حوزه نیکوکاری و اقدامات بشردوستانه در ايران مى باشد كه با هدف بالابردن كيفيت و اثربخشى خدمات در اين حوزه، از سال 1395 به طور رسمی، شروع به فعالیت نموده است. 

همچنین ویکی نیکی به عنوان موسسه ای مردم نهاد و فعال در زمینه توانمند سازی خیریه ها، بر انجام مسئولیت اجتماعی موسسات و شرکت ها تاکید و در این راه به عنوان پلی ارتباطی میان موسسات نیکوکاری و بنگاه های اقتصادی، با آنها همکاری می کند.

  • ويكى نيكى به نيكوكارانى كه به دنبال تاثيرگذارى بيش‌تر در جامعه هستند، یاری می رساند.

برای بسیاری از خیرین، این سئوال پیش می آید که چگونه؟ به کجا و چه کسانی؟ و چه چیزهایی کمک کنند. ویکی نیکی با راهنمایی نیکوکاران و معرفی موسسات معتبر به آنها کمک می کند تا با تاثیرگذاری بیشتری فعالیت کنند.

  • ویکی نیکی به موسسات مردم نهاد و خیریه هائی کمک می کند که به دنبال جلب مشارکت داوطلبین و توانمندسازی مددجویان خود هستند.

امروزه شیوه های سنتی فعالیت خیریه ها دیگر پاسخگو نیست و آنها می بایست ساختار سازمانی و نوع فعالیت های خود را با استراتژی های نوین مدیریتی همسو سازند، در این راه ویکی نیکی یاریگر موسسات خیریه خواهد بود.

  • ویکی نیکی به شرکت ها و بنگاه های اقتصادی که خواهان اثرگذاری بیشتر در جامعه در مسیر محقق شدن مسئولیت اجتماعی خود هستند، یاری می رساند.

بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ میدانند که نباید فقط به فکر کسب سود و درآمد باشند و باید به محیط و جامعه ای که در آن فعالیت می کنند نیز توجه داشته باشند. ویکی نیکی با ایده های نوین و مشاوره های علمی با توجه به شناخت از موسسات خیریه و مددجویان و ارتباط با آنها، به بنگاه های اقتصادی کمک می کند تا علاوه بر انجام مسئولیت اجتماعی، برند خود را نیز معرفی کنند.

 

درباره ویکی نیکی بیشتر بدانید