گزارشات عملکرد

من به دنبال

در بخش گزارش عملکرد موسسات خیریه، با بررسی و ارزیابی میزان اثربخشی هریک از فعالیتهای موسسات، علاوه بر تهیه گزارشات جامع از این فعالیت ها، راهکارهای مدیریتی صحیح نیز در جهت اثربخشی بیشتر آنها، پیشنهاد و ارائه می گردد.
گزارش عملکرد موسسه خیریه بهنام دهش پور
30 دی 1396

گزارش عملکرد موسسه خیریه بهنام دهش پور

گزارش عملکرد خیریه بهنام دهش پور در سال 1394 و 1395 درآمد ها(ریال) 1395 1394 کمک و هدایا نقدی 9.820.507.904 8.069.482.572 حق عضویت - - درآمد رویدادها 39.151.839.388 30.600.962.560 کمک ه...

گزارش مالی موسسه نیکوکاری ریحانه النبی
13 دی 1396

گزارش مالی موسسه نیکوکاری ریحانه النبی

گزارش عملکرد موسسه نیکوکاری ریحانه النبی سال 1393 درآمد ها(ریال) کمک و هدایا نقدی 2.493.468.390 حق عضویت - درآمد رویدادها - کمک های دولتی - کمک از سایر سازمان ها - سایر...

گزارش مالی بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان
12 دی 1396

گزارش مالی بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان

گزارش مالی بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان در سال 1394 و 1395 درآمد ها(ریال) 1395 1394 کمک و هدایا نقدی - - حق عضویت - - درآمد رویدادها - - کمک های دولتی - - کمک از سایر...

گزارش مالی موسسه خیریه مهرگیتی
11 دی 1396

گزارش مالی موسسه خیریه مهرگیتی

گزارش عملکرد موسسه خیریه مهرگیتی در سال 95 درآمد ها( ریال) 1395 1394 کمک دریافتی نقدی 49.643.734.347 16.891.971.321 حق عضویت - - درآمد رویدادها - - کمک های دولتی - - کمک از...

گزارش عملکرد مرکز توانبخشی امید فردا (بخش دوم)
02 اردیبهشت 1396

گزارش عملکرد مرکز توانبخشی امید فردا (بخش دوم)

7. میزان فعالیت‌های مددکاری مرکز بخش مددکاری مرکز در طول سالهای فعالیت خود خدمات گسترده‌ای به مددجویان در حوزه‌های آموزشی، رفاهی، حمایتی و مراقبت‌های پس از ترخیص و حل مشکلات...

گزارش عملکرد مرکز توانبخشی امید فردا (بخش اول)
01 اردیبهشت 1396

گزارش عملکرد مرکز توانبخشی امید فردا (بخش اول)

تحلیل عملکرد مراکز خدمات‌رسانی به بیماران روانی و اثربخشی این اقدامات به مجموعه‌ای از عوامل برون‌سازمانی و محیطی بستگی دارد. فرایند درمان، توانبخشی و حمایت از بیماران روانی...

گزارش عملکرد موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار
07 دی 1395

گزارش عملکرد موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار

صورت های مالی موسسه خیریه همیاری مبتلایان به سرطان مهیار برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 94 که برپایه سوابق، مدارک و اطلاعات رویدادهای مالی موسسه آماده شده است، براساس...

گزارش عملکرد سالانه بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور
07 دی 1395

گزارش عملکرد سالانه بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

گزارش عملکرد سال 1394 گزارش عملکرد سال 1393 گزارش عملکرد سال 1392 گزارش عملکرد سال 1391 گزارش عملکرد سال 1390 منبع

گزارش‌ عملکرد موسسه خیریه سمر
12 دی 1396

گزارش‌ عملکرد موسسه خیریه سمر

گزارش حسابرسی سال 1395 گزارش حسابرسی سال 1394 گزارش حسابرسی سال 1393 گزارش حسابرسی سال 1392

گزارش عملکرد سالانه موسسه نیکوکاری رعد الغدیر
06 دی 1395

گزارش عملکرد سالانه موسسه نیکوکاری رعد الغدیر

گزارش عملکرد موسسه ي نیکوکاري رعد الغدیر درسال 1392 براي ارائه به مجمع هیئت مدیره و امناء گزارش عملکرد موسسه ي نیکوکاري رعد الغدیر درسال 1393 براي ارائه به مجمع هیئت مدیره و...