مشخصات

من به دنبال
  • این بخش اطلاعاتی نظیر نام و لوگوی موسسات خیریه، بنیانگذار، سال تاسیس، محدوده فعالیت، شماره ثبت، زمینه و حوزه فعالیت، راه های برقراری ارتباط با موسسات و ... را در برمی گیرد.
موسسه خیریه هیوای ژیان
29 تیر 1397

موسسه خیریه هیوای ژیان

موسسه خیریه هیوای ژیان حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسات توزیع کننده محدوده فعالیت سنندج مرجع صدور مجوز سازمان بهزیستی شماره ثبت 206 تاریخ تاسیس 1387 نام مسئول...

بنیاد کودک
17 تیر 1397

بنیاد کودک

بنیاد کودک حوزه فعالیت تحصیلات موضوع فعالیت موسسات آموزشی محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز - شماره ثبت 25540 تاریخ تاسیس 1373 نام مسئول - وب سایت www.childf.com تلفن 42510...

پایان کارتن خوابی
16 تیر 1397

پایان کارتن خوابی

پایان کارتن خوابی حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسات توانیابی و بازپروری محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز - شماره ثبت 41068 تاریخ تاسیس 1394 نام مسئول علی حیدری وب...

بنیاد نیکوکاری برین (صالح)
15 تیر 1397

بنیاد نیکوکاری برین (صالح)

بنیاد نیکوکاری برین حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسات خیریه عمرانی محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز سازمان بهزیستی شماره ثبت 28935 تاریخ تاسیس 1390 نام مسئول - وب...

بنیاد خیریه موج مهربانی
14 تیر 1397

بنیاد خیریه موج مهربانی

موسسه خیریه موج مهربانی حوزه فعالیت تحصیلات موضوع فعالیت موسسات آموزشی محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز وزارت ورزش و جوانان شماره ثبت - تاریخ تاسیس 1393 نام مسئول مهرداد...

موسسه خیریه طلیعه کرامت تهران
13 تیر 1397

موسسه خیریه طلیعه کرامت تهران

موسسه خیریه طلیعه کرامت تهران حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسات توزیع کننده محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز وزارت کشور شماره ثبت 14208 تاریخ تاسیس 1381 نام مسئول...

موسسه خیریه نیکسا
08 تیر 1397

موسسه خیریه نیکسا

موسسه خیریه احسان و نیکوکاری نیکسا حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسات توزیع کننده محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز وزارت کشور شماره ثبت 25999 تاریخ تاسیس 1389 نام...

انجمن حمایت از حقوق کودکان
31 خرداد 1397

انجمن حمایت از حقوق کودکان

انجمن حمایت از حقوق کودکان حوزه فعالیت حقوق انسانی و مدنی موضوع فعالیت موسسات آموزشی محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز وزارت کشور شماره ثبت 11338 تاریخ تاسیس 1373 نام مسئول...

انجمن آلزایمر ایران
28 خرداد 1397

انجمن آلزایمر ایران

انجمن آلزایمر ایران حوزه فعالیت سلامتی موضوع فعالیت موسسات بهداشتی و درمانی محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز - شماره ثبت 13604 تاریخ تاسیس 1380 نام مسئول معصومه صالحی وب سایت...

موسسه ما هم بازی کودکان مشهد
25 خرداد 1397

موسسه ما هم بازی کودکان مشهد

موسسه ما هم بازی کودکان مشهد حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسات توزیع کننده محدوده فعالیت مشهد مرجع صدور مجوز وزارت کشور شماره ثبت 6004 تاریخ تاسیس 1397 نام مسئول...

موسسه خیریه طلوع فرجام نیک
17 خرداد 1397

موسسه خیریه طلوع فرجام نیک

موسسه خیریه طلوع فرجام نیک (اشتغالزایی_ازدواج) حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسات آموزشی محدوده فعالیت استان اراک مرجع صدور مجوز وزارت کشور شماره ثبت 577 تاریخ...

موسسه خیریه ابالصالح المهدی(عج)
15 خرداد 1397

موسسه خیریه ابالصالح المهدی(عج)

موسسه خیریه ابالصالح المهدی(عج) حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسات توزیع کننده محدوده فعالیت تهران مرجع صدور مجوز پلیس امنیت و ناجا شماره ثبت 12633 تاریخ تاسیس 1379...