مشخصات

من به دنبال
  • این بخش اطلاعاتی نظیر نام و لوگوی موسسات خیریه، بنیانگذار، سال تاسیس، محدوده فعالیت، شماره ثبت، زمینه و حوزه فعالیت، راه های برقراری ارتباط با موسسات و ... را در برمی گیرد.
موسسه خیریه نیکان ماموت
25 شهریور 1397

موسسه خیریه نیکان ماموت

موسسه خیریه نیکان ماموت حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسات خیریه توزیع کننده محدوده فعالیت تهران مرجع صدور مجوز فرمانداری سبزوار شماره ثبت 26394 تاریخ تاسیس 1389...

موسسه خیریه رفاه کودک و نوجوان ارومیه
15 شهریور 1397

موسسه خیریه رفاه کودک و نوجوان ارومیه

موسسه خیریه رفاه کودک و نوجوان ارومیه حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسات نگهداری یا سرپرستی محدوده فعالیت آذربايجان غربی مرجع صدور مجوز سازمان بهزیستی شماره ثبت ۸۴۹...

معرفی سازمان اوقاف و امور خیریه
10 شهریور 1397

معرفی سازمان اوقاف و امور خیریه

سازمان اوقاف و امور خیریه نهاد اداره‌کننده موقوفات فاقد متولی در ایران می‌باشد. قلمرو فعالیت این سازمان شامل «موقوفات عام فاقد متولی یا مجهول التولیه و موقوفات خاصه و اماکن...

مجمع خیرین مدرسه ساز سبزوار
08 شهریور 1397

مجمع خیرین مدرسه ساز سبزوار

مجمع خیرین مدرسه ساز سبزوار حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسات خیریه عمرانی محدوده فعالیت سبزوار مرجع صدور مجوز فرمانداری سبزوار شماره ثبت 1424 تاریخ تاسیس 1393 نام...

موسسه خیریه متوسلین به امام رضا(ع)
28 مرداد 1397

موسسه خیریه متوسلین به امام رضا(ع)

موسسه خیریه متوسلین به امام رضا(ع) حوزه فعالیت حقوق انسانی و مدنی توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسات پژوهشی موسسات بهداشتی و درمانی موسسات توزیع کننده محدوده فعالیت تهران مرجع...

موسسه خیریه هیوای ژیان
29 تیر 1397

موسسه خیریه هیوای ژیان

موسسه خیریه هیوای ژیان حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسات توزیع کننده محدوده فعالیت سنندج مرجع صدور مجوز سازمان بهزیستی شماره ثبت 206 تاریخ تاسیس 1387 نام مسئول...

بنیاد کودک
17 تیر 1397

بنیاد کودک

بنیاد کودک ( حمایت از دانش آموزان کم برخوردار) حوزه فعالیت تحصیلات موضوع فعالیت موسسات آموزشی محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز وزارت کشور شماره ثبت 25540 تاریخ تاسیس 1373 نام...

موسسه خیریه پایان کارتن خوابی
16 تیر 1397

موسسه خیریه پایان کارتن خوابی

پایان کارتن خوابی حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسات توانیابی و بازپروری محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز - شماره ثبت 41068 تاریخ تاسیس 1394 نام مسئول علی حیدری وب...

بنیاد نیکوکاری برین (صالح)
15 تیر 1397

بنیاد نیکوکاری برین (صالح)

بنیاد نیکوکاری برین حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسات خیریه عمرانی محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز سازمان بهزیستی شماره ثبت 28935 تاریخ تاسیس 1390 نام مسئول - وب...

بنیاد خیریه موج مهربانی
14 تیر 1397

بنیاد خیریه موج مهربانی

موسسه خیریه موج مهربانی حوزه فعالیت تحصیلات موضوع فعالیت موسسات آموزشی محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز وزارت ورزش و جوانان شماره ثبت - تاریخ تاسیس 1393 نام مسئول مهرداد...

موسسه خیریه طلیعه کرامت تهران
13 تیر 1397

موسسه خیریه طلیعه کرامت تهران

موسسه خیریه طلیعه کرامت تهران حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسات توزیع کننده محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز وزارت کشور شماره ثبت 14208 تاریخ تاسیس 1381 نام مسئول...

موسسه خیریه نیکسا
08 تیر 1397

موسسه خیریه نیکسا

موسسه خیریه احسان و نیکوکاری نیکسا حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسات توزیع کننده محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز وزارت کشور شماره ثبت 25999 تاریخ تاسیس 1389 نام...