نیک بان

 

 

شما یک نیک بان هستید؛ یک نیکوکار مطمئن.

  • شما قویاً معتقد هستید که کمک کردن به دیگران کار درستی است و به همین دلیل باید کمک کرد.
  • منطق و ساختار فکری شما دقیقاً منطبق بر خیریه ای است که از آن حمایت می کنید.
  • شما به خیریه ای کمک می کنید که بدانید از پول یا زمان شما بیش ترین بهره را می برد.
  • دغدغه شما این است که پول یا زمانی که صرف می کنید کارایی لازم را داشته باشد.

 

شما به عنوان یک نیک بان، مهربان، منطقی و با اعتماد به نفس هستید. دوستان و اطرافیان می توانند زمانی که به کمک احتیاج دارند به شما اتکا کنند و مطمئن باشند که شما مصالح آن ها را در نظر خواهید گرفت.

شما به ماموریت ها و فعالیت های خیریه ها اطمینان دارید و مایلید بخشی از آن باشید. شما فردی عمل گرا هستید و کمک های خود را در جایی خرج می کنید که بدانید بیش ترین کارایی را در پی خواهند داشت.

یک نیک بان، دقیقا می داند که قرار است چه میزان پول یا زمان را صرف امور خیریه کند. او همواره در پی راه های جدید برای کمک کردن است و راه های گوناگون را امتحان می کند حال می خواهد با استفاده از یک اپلیکیشن موبایل باشد یا  شرکت درکمپین های آنلاین و ... .

 

شخصیت نیکوکاری شما شبیه به:

 

الناز حبیبی

 

 

 

هانا کامکار