نیک نام

 

شما نیک نام هستید؛ یک نیکوکار بومی.

  • شما دوست ندارید مورد بمباران درخواست های خیریه ها برای کمک قرار بگیرید.
  • کمک کردن احساس خوبی به شما می دهد.
  • ترجیح می دهید به خیریه هایی کمک کنید که در اطراف شما هستند و در سطح محلی فعالیت می کنند تا بتوانید به راحتی تاثیرات آن ها را ببینید و بسنجید.
  • شما پیش از کمک کردن به دقت فکر می کنید و در اغلب موارد پیش از کمک کردن زمانی را به یافتن خیریه مناسب اختصاص می دهید.

 

 به عنوان یک نیک نام، شما سخاوتمند هستید اما اگر قرار است کمکی انجام دهید ابتدا همه چیز را به دقت بررسی می کنید و سپس انتخاب می کنید. شما از کمک کردن به دیگران لذت می برید و حس اینکه می توانید در زندگی دیگران تفاوتی ایجاد کنید را دوست دارید. شما مایلید بدانید کمکی که انجام می دهید دقیقا کجا صرف می شود و دوست دارید شاهد تاثیر مستقیم این کمک، در جامعه محلی و محیط اطراف خود باشد.

به عنوان یک فرد واقع گرا، محدودیت های منابع مالی موسسات خیریه را درک می کنید و می دانید این موسسات تا چه میزان در مضیقه هستند. بنابراین شما ترجیح می دهید برای زمان و پولی که می خواهید به آن ها اهدا کنید برنامه ریزی داشته باشید و در بهترین زمان و بهترین موقعیت به آن ها کمک کنید. از نظر شما سازمان های خیریه ای که حامی آن ها هستید باید قبل از هر چیز اصالت داشته و واقعی باشند و اگر شما خواستید بتوانند به صورتی واضح و روشن چگونگی و مسیر صرف شدن کمک ها و حمایت هایتان را نشانتان بدهند.

یک نیک نام، می خواهد تاثیرگذار باشد اما نمی خواهد با خیریه هایی که حامی آن ها است در ارتباط باشد مگر در موارد خیلی ضروری. بازاریابی موسسات خیریه از نظر او آزار دهنده است و ترجیح می دهد آن ها را نادیده بگیرد.

 

شخصیت نیکوکاری شما شبیه به:

 

 

شقایق فراهانی

 

 

سحر لطفی

 

پانته‌آ پناهی‌ها