ویکی نیکی

راهنمای هوشمند نیکوکاری

موسسه خیریه نیکان ماموت

 

موسسه خیریه نیکان ماموت

حوزه فعالیت توسعه اجتماعی
موضوع فعالیت موسسات خیریه توزیع کننده
محدوده فعالیت تهران
مرجع صدور مجوز فرمانداری سبزوار
شماره ثبت 26394
تاریخ تاسیس 1389
نام مسئول

مهرزاد مانوئل فردوس

وب سایت  www.nikancharity.org
تلفن


09151704239

آدرس زعفرانیه ، خیابان اعجازی ، 
میدان اعجازی طبقه فوقانی بانک سرمایه ، 
ساختمان آصف طبقه اول واحد
4

گزارش عملکرد موسسه خیریه نیکان ماموت

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.