ویکی نیکی

راهنمای هوشمند نیکوکاری

بازارچه نوروزی خیریه نیکان

موسسه خیریه نیکان ماموت، در تاریخ 10 و 11 اسفند بازارچه خیریه نوروزی برگزار می کند.

بازارچه خیریه نورزوی نیکان به آدرس شهرک غرب، میدان صنعت، اول خیابان ایران زمین،کانون فرهنگی قدس از ساعت 9 صبح تا 9 شب برپا می گردد.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.