ویکی نیکی

راهنمای هوشمند نیکوکاری

موسسه خیریه نیکسا

 

موسسه خیریه احسان و نیکوکاری نیکسا

حوزه فعالیت توسعه اجتماعی 
موضوع فعالیت موسسات توزیع کننده
محدوده فعالیت ملی
مرجع صدور مجوز وزارت کشور
شماره ثبت 25999
تاریخ تاسیس 1389
نام مسئول

محمد ناصر نعمتی

وب سایت  www.niksa-charity.ir
تلفن

۰۲۱-۴۸۹۵۳۵۵۵

آدرس تهران کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج خیابان ۵۵- درب ۳ شرکت سایپا -موسسه خیریه احسان و نیکوکاری نیکسا

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.