ویکی نیکی

راهنمای هوشمند نیکوکاری

خیریه سالمندان صادقیه اصفهان

  • تاریخ تاسیس: 1354
  • نام مسئول: کریم پوستی
  • محدوده فعالیت: اصفهان
  • مرجع صدور مجوز: -
  • حوزه فعالیت: پزشکی، مشاوره مددکاری و مرکز نگهداری سالمندان
  • وب سایت: www.sadeqieh.ir
  • تلفن: ٠٣١٣٣٨٠٦٥٥٢
  • آدرس: اصفهان– انتهای خیابان امام خمینی– فلکه دانشگاه صنعتی– حدفاصل خیابان های محمود آباد و امین آباد–سرای سالمندان صادقیه

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.