آگاهی سازی - برچسب:آگاهی سازی

برچسب:آگاهی سازی

17آوریل؛ روز جهانی بیماری هموفیلی

/world-hemophilia-day/

17 آوریل مصادف با 28 فروردین روز جهانی بیماری هموفیلی نام گذاری شده است. هدف از نام گذاری چنین روزی بالا بردن آگاهی مردم جهان نسبت به این بیماری است. فدراسیون جهانی هموفیلی همه ساله به مناسبت این روز شعاری ارایه می نماید در حال حاضر 123 کشور در این فدراسیون عضو می‌باشند، که هدف آن یکسو...