اسباب بازی - برچسب:اسباب بازی

برچسب:اسباب بازی

طرح پرواز اسباب بازی ها اصفهان

/parvaz-e-asbab-bazi-esfehan/

اهدای اسباب بازی و کتاب در طرح "پرواز اسباب بازی ها" اسباب بازی و کتاب های ارسالی شهروندان در قالب برنامه "پرواز اسباب بازی ها" از 23 تا 25 اسفندماه به بیمارستان کودکان اصفهان اهدا می شود. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان ، در این طرح تعداد زیادی اسباب بازی و کتاب...