استانداری - برچسب:استانداری

برچسب:استانداری

7 اصل اساسی برای برگزاری یک کمپین خیریه پایدار

/basic-principles-to-a-sustainable-charity-campaign/

تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که کمپین‌‌های خیریه، چگونه برنامه ریزی و مدیریت می‌شوند؟! و یا چه میزان اثربخش و پایدار بوده‌اند؟! کمپین‌ها، مجموعه‌‌‌ای از اندیشه‌ها و تبادل اطلاعات هستند که تلاش می‌کنند «مخاطبان» را از وضعیت بی‌تفاوتی به وضعیت دل‌نگرانی (آگاهی‌ بخشی) و سپس به اعتراض و...

ویدئویی که کام همه را تلخ کرد!

/child-labor-schools/

تا وقتی، تاول پای برهنه‌اش از آسفالت داغ کف خیابان به خنکای کفپوش کلاس درس نرسیده بود، هنوز نمی‌دانست امید چیست؟! تا وقتی بوی مداد نتراشیده و کاغذ و کتاب نو، مشامش را پر نکرده بود، نمی‌دانست اشتیاق چیست؟! دید، احساس کرد، شناخت و آموخت… و اینک که دانسته معنای زندگی چیست، آیا می‌شود امید به...