استانداری ها - برچسب:استانداری ها

برچسب:استانداری ها

کودکان‌کار و خیابان، فارغ از معصومانه‌های کودکی

/co-operation-of-government-institutions-with-charities/

کودکان کار و خیابان ، کودکانی هستند که بیشترین ساعات زندگی خود را در کوچه و خیابان می‌گذرانند. آنها به‌رغم داشتن خانه و خانواده، ناخواسته کانون خانواده و مدرسه را ترک کرده و در محیط ناامنی چون خیابان، زندگی پرمخاطره‌ای را سپری می‌کنند. آنان کودکانی هستند که دنیای معصومانه کودکی را رها...