الکامپ - برچسب:الکامپ

برچسب:الکامپ

حضور ویکی نیکی در نمایشگاه الکامپ

/wikiniki-in-elecomp-97/

ویکی نیکی در بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ شرکت کرده است. الکامپ، بزرگترین رویداد تجاری در عرصه تولید و عرضه محصولات و خدمات صنایع الکترونیک و کامپیوتر کشور است که همه ساله با حضور گسترده دست اندرکاران این حوزه و مخاطبان آن ها برگزار می شود. این رویداد امسال از 6 تا 9 مرداد ماه در محل...