امور داوطلبانه و خیریه - برچسب:امور داوطلبانه و خیریه

برچسب:امور داوطلبانه و خیریه

گفت‌و‌گو با معلم نیکوکار شیرازی

/benefactor-shirazi-teacher/

معلم نمونه و نیکوکار شیرازی ، سال‌های خدمت و انجام امور داوطلبانه و خیریه در نقاط مرزی استان سیستان و بلوچستان را فرصتی برای رها شدن از خود و تعلقات مادی و رسیدن به حس رهایی همراه با خوشحالی مداوم دانست. یکتا پناه‌پور ، معلم نمونه و فداکاری که سال 92 با قبول شدن در مقطع دکتری زبان‌شناسی...