انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توانیاب - برچسب:انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توانیاب

برچسب:انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توانیاب

انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توانیاب

/tavanyab-charity/

موسسه خیریه توانیاب حوزه فعالیت سلامتی موضوع فعالیت موسسات بهداشتی و درمانی محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز وزارت کشور شماره ثبت 11203 تاریخ تاسیس 1378 نام مسئول خسرو منصوریان وب سایت www.tavanyab.ir تلفن 66935533 - 021 آدرس ميدان انقلاب - ابتدای کارگر شمالی - بين چهارراه فرصت و نصرت -...