انجمن خیریه امید - برچسب:انجمن خیریه امید

برچسب:انجمن خیریه امید

انجمن خیریه امید

/omid-charity/

انجمن خیریه امید (انجمن خیریه مردمی یاری به درمان های سلولی) حوزه فعالیت سلامتی موضوع فعالیت موسسه بهداشتی و درمانی محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز - شماره ثبت ٤٢٧٤٨ تاریخ تاسیس 1396 نام مسئول - وب سایت www.omid-charity.org تلفن 88765393 آدرس تهران، خیابان گاندی ،خیابان خالد اسلامبولی، پلاک ۱۳۲