انجمن دندانپزشکان - برچسب:انجمن دندانپزشکان

برچسب:انجمن دندانپزشکان

تاسیس نخستین شعبه استانی خیریه دندانپزشکی تبسم امید در ارومیه

/tabasom-e-omid-charity-oroumiyeh/

نخستین شعبه استانی موسسه خیریه دندانپزشکی کشوری تبسم امیددرآذربایجان غربی تشکیل گردید. درراستای ارتقای بهداشت دهان و دندان در مناطق محروم آذربایجان غربی با مشارکت خیرین و گروه های داوطلبانه و جهادی دندانپزشکان و همسو با سیاست های معاونت امور اجتماعی ، نخستین شعبه استانی موسسه خیریه...