انجمن پلاستیک - برچسب:انجمن پلاستیک

برچسب:انجمن پلاستیک

کمبود و گرانی پلاستیک اصناف را دچار مشکل کرده است!

/plastics-are-expensive-and-low/

کمبود و گرانی پلاستیک اصناف را با مسئله نایلون و برخی صنایع را با چالش بطری برای تولید محصولات مواجه کرده است. به گزارش ویکی نیکی و به نقل از روزنامه همشهری مشکل کمبود پلاستیک فقط دامن نانوا و سوپرمارکتی را نمی‌گیرد بررسی‌های نشان می‌دهد گرانی اخیر آب معدنی هم زیر سر بطری‌های پلاستیکی است...