اوقاف و امور خیریه

امضای سند همکاری سازمان زندان‌ها با اوقاف

/zendanha-oghaf-co

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز از امضا سند همکاری سازمان زندان های این استان با اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خبر داد و گفت: این سند همکاری در راستای گسترش فعالیت‌های قرآنی است.