اکوشیا - برچسب:اکوشیا

برچسب:اکوشیا

با جستجو در اینترنت، درخت بکارید!

/ecosia/

اکوشیا (Ecosia) ، موتور جستجویی است که درآمد حاصل از تبلیغات خود را به کاشت درخت اختصاص داده است. این شرکت، پروژه های متعددی برای کاشت درخت، در سراسر جهان تعریف و اجرا نموده است. اکوشیا، چگونه کار می‌کند؟ با هر 45 باری که در این موتور مطلبی را جستجو می کنید، در واقع هزینه کاشت یک درخت را...