بازارچه خیریه بوی عیدی - برچسب:بازارچه خیریه بوی عیدی

برچسب:بازارچه خیریه بوی عیدی

هشتمین جشنواره غذا و بازارچه خیریه بوی عیدی

/8th-booye-eydi-charity-bazaar/

جمعیت امداد علی(ع) ، با هدف معرفی فعالیت‌های کارآفرینی و اشتغال‌زایی جشنواره غذا و بازارچه خیریه برگزار می کند. بازاچه خیریه بوی عیدی شامل فروش محصولات متنوع و اجرای برنامه های هنری است. انجمن خیریه امام علی(ع) فعالیت ‌های کارآفرینی خود را با هدف درآمدزایی برای افراد تحت پوشش انجام می‌دهد....