بازارچه خیریه خانه ای بی - برچسب:بازارچه خیریه خانه ای بی

برچسب:بازارچه خیریه خانه ای بی

بازارچه خیریه خانه ای بی

https://t.me/WikiNiki/1671

بازارچه خیریه خانه ای بی 24 تا 25 اسفند ماه، ساعت 9 الی 21 بزرگراه همت(شرق به غرب)، ورودی خیابان شیخ بهایی، نبش خیابان بززیل غربی، پلاک 164