بازارچه خیریه همسران دیپلمات های وزارت امورخارجه - برچسب:بازارچه خیریه همسران دیپلمات های وزارت امورخارجه

برچسب:بازارچه خیریه همسران دیپلمات های وزارت امورخارجه

بازارچه خیریه همسران دیپلمات های وزارت امورخارجه

/market-charity-diplomat-wives-event/

بازارچه خیریه انجمن همسران دیپلمات‌های وزارت خارجه روزهای پنجشنبه و جمعه در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه برگزار می شود. به گزارش ویکی نیکی و به نقل از خبرگزاری مهر ، بازارچه خیریه انجمن همسران دیپلمات‌ های وزارت امورخارجه روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته از ساعت ۱۰ صبح...