بازارچه رعد - برچسب:بازارچه رعد

برچسب:بازارچه رعد

سی و پنجمین بازارچه نوروزی خیریه رعد

https://t.me/WikiNiki/1594

سی و پنجمین بازارچه نوروزی خیریه رعد تاریخ: 8 تا 11 اسفند ماه زمان: ساعت 10 تا 22 مکان: شهرک غرب، هرمزان، پیروزان جنوبی، پلاک 74