بازاریابی دیجیتال

پیشتازی تبلیغ در شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات ویدئویی

/digital-advertising-report

سایت Statista در آخرین گزارش خود از وضعیت تبلیغات در جهان، اطلاعات جالب‌توجهی را عرضه کرده است. Statista برآورد کرده که هزینه‌ی تبلیغات در سال ۲۰۱۹ حدود ۳۳۰ میلیارد دلار خواهد بود که...