بلاک چین و اعتمادسازی

بلاک چین در خیریه‌ها؛ پایان سوءاستفاده از کمک‌های مردم؟!

/blockchain-in-charity

از زمانی‌که ارزهای دیجیتال به حوزه‌ی خیریه و کمک‌های مالی به نیازمندان راه یافتند، مدت زیادی نمی‌گذرد. تعداد مؤسسات خیریه‌ای که درحال‌حاضر ارزهای دیجیتال را به‌عنوان کمک مالی می‌پذیرند رو به‌ افزایش است. در این میان، بلاک چین نیز برای بهبود این روند، به‌کمکِ مؤسسات خیریه آمده است.