بنگاه های اجتماعی - برچسب:بنگاه های اجتماعی

برچسب:بنگاه های اجتماعی

5 نکته‌ ضروری که کار آفرینان اجتماعی باید بدانند!

/5-essentials-to-social-entrepreneurship/

قبلا درباره کارآفرینی اجتماعی چیست؟ یا موضوعاتی ذیل آن در سایت ویکی نیکی مطالبی نوشته‌ایم. حال این مقاله را سایت start some good تهیه کرده که توسط مدرسه پرتو ترجمه شده است. آن زمان که شرکت‌ها فقط برای سودآوری فعالیت می‌کردند به پایان رسیده است. کارآفرینی اجتماعی در چند سال گذشته تبدیل به...