بنیاد بیماری های نادر

کمک نافرجام به بنیاد بیماری‌ های نادر

/help-the-foundation-of-rare-diseases

آیا نیکوکاری که تابلوهای نقاشی را به نفع بنیاد بیماری های خاص خریده بود، مبالغ آن را به حساب موسسه واریز کرد؟ با ما همراه باشید...