بنیاد کمک - برچسب:بنیاد کمک

برچسب:بنیاد کمک

بنیاد نیکوکاری کیش مهر کتایون(کمک)

/komak-charity/

بنیاد نیکوکاری کیش مهر کتایون(کمک) حوزه فعالیت سلامتی موضوع فعالیت موسسات بهداشتی و درمانی محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز وزارت بهداشت شماره ثبت 185 تاریخ تاسیس 1391 نام مسئول کتایون ریاحی وب سایت http://komakcharity.com تلفن 021-22834486 آدرس فرمانیه