به مهربانی - برچسب:به مهربانی

برچسب:به مهربانی

کمپین «به مهربانی» (چرخه مهربانی)

/be-mehrbani-campaign/

موسسه خیریه حضرت ابولفضل عباس(ع) 16 ساله است که در زمینه بهبود و توسعه فضای آموزشی کودکان مناطق محروم فعالیت می‌کند. این مرکز برای تسهیل خدمات رسانی به نیازمندان «سامانه به مهربانی» را راه اندازی کرد. معرفی سامانه آنلاین به مهربانی سامانه آنلاین به مهربانی که بیش از دو سال تولید آن زمان...