بیماری ایدز - برچسب:بیماری ایدز

برچسب:بیماری ایدز

7می؛ روز جهانی یتیمان ایدز

/may-7-world-aids-orphans-day/

هفتم می برابر با 17 اردیبهشت، به عنوان روز جهانی یتیمان ایدز نام گذاری شده است که دولت‌ها و جامعه مدنی را فرا می‌خواند تا برای مراقبت از تمام کودکان مبتلا یا متاثر از ایدز اقدام کنند. کودک متاثر از ایدز معمولا در برنامه‌های جهانی درباره ایدز چندان مورد توجه قرار ندارد. اما واقعیت این است...