توانبخشی اتیسم - برچسب:توانبخشی اتیسم

برچسب:توانبخشی اتیسم

سومین همایش آموزش و توانبخشی اتیسم

https://t.me/WikiNiki/1815

سومین همایش آموزش و توانبخشی اتیسم زمان: 6 اردیبهشت ماه، ساعت 10 الی 12:30 مکان: آمی تئاتر آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز