توانیتو - برچسب:توانیتو

برچسب:توانیتو

همیار مهر؛ سامانه‌ای برای رفاه زندگی توان‌یابان

/hamyar-mehr/

سایت «همیار مهر» فضایی است برای تعامل و همدلی بین توانیابان و خدمات مرتبط به آن ها که با توجه به نیاز این قشر و در نظر گرفتن شرایط خاص آنها و با انگیزه کمک در بالا بردن سطح کمی و کیفی زندگی توانیابان، فعالیت خود را آغاز نموده است. توانتیو در نظر دارد تا میان قشر معلول و ارائه دهندگان خدمات...