توسعه پایدار سرمایه گذاری اجتماعی

معرفی یک مدل کسب و کار برای مدل‌های کار خیر

/business-model-for-retirement

ما در ویکی‌نیکی همواره به دنبال ترویج و حمایت از خیریه‌هایی هستیم که کارخیر را در بازه زمانی طولانی تعریف می‌کنند و پایداری و اثربخشی یک کار خیر را مد نظر قرار می‌دهند. به همین دلیل اخبار یا مطالبی با دیگران به اشتراک می‌گذاریم تا ایده‌هایی را برای رسیدن به مدل‌های نوآورانه و خلاق در جهت کاهش فاصله‌های اجتماعی و یا طراحی مدل‌های پایدار برای کار خیر ایجاد شود. این بار نیز مدل‌های درآمدی برای خانه‌های سالمندان ثروتمند، توجه ما به خود جلب کرده است. ما قبلا نیز مطالبی در خصوص سالمندان مانند مطلب ادغام یک خانه سالمندان و شیرخوارگاه در کشور سوئد را با شما به اشتراک گذاشته‌ایم و حالا گمان می‌کنیم مطلبی که در ادامه برای شما بیان می‌کنیم، می‌تواند در طراحی پایدار مسئولیت‌ اجتماعی یک سازمان بسیار مفید باشد.