حسابرسی - برچسب:حسابرسی

برچسب:حسابرسی

کودکان‌کار و خیابان، فارغ از معصومانه‌های کودکی

/co-operation-of-government-institutions-with-charities/

کودکان کار و خیابان ، کودکانی هستند که بیشترین ساعات زندگی خود را در کوچه و خیابان می‌گذرانند. آنها به‌رغم داشتن خانه و خانواده، ناخواسته کانون خانواده و مدرسه را ترک کرده و در محیط ناامنی چون خیابان، زندگی پرمخاطره‌ای را سپری می‌کنند. آنان کودکانی هستند که دنیای معصومانه کودکی را رها...

7 اصل اساسی برای برگزاری یک کمپین خیریه پایدار

/basic-principles-to-a-sustainable-charity-campaign/

تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که کمپین‌‌های خیریه، چگونه برنامه ریزی و مدیریت می‌شوند؟! و یا چه میزان اثربخش و پایدار بوده‌اند؟! کمپین‌ها، مجموعه‌‌‌ای از اندیشه‌ها و تبادل اطلاعات هستند که تلاش می‌کنند «مخاطبان» را از وضعیت بی‌تفاوتی به وضعیت دل‌نگرانی (آگاهی‌ بخشی) و سپس به اعتراض و...