حقوق شهروند - برچسب:حقوق شهروند

برچسب:حقوق شهروند

مسئوليت اجتماعی و تاثیرات آن بر فعالیت شرکت ها

/organizations-towards-social-responsibility/

شركت‌ها دريافته‌اند كه برای بهره‌ور بودن، رقابت‌پذير بودن و توانايی پاسخگويی به تغييرات سريع جهانی میبايست مسئولانه عمل كنند. جهانی‌شدن، مرزهای جغرافيايی را كمرنگ كرده و فن‌آوری، فاصله‌ها و زمان و را از ميان برداشته است. با اين حجم وسيع از تغييرات محيطی، شركت‌ها تمايل به افزايش توان خود در...