حمایت از کودکان مبتلا به سرطان خراسان - برچسب:حمایت از کودکان مبتلا به سرطان خراسان

برچسب:حمایت از کودکان مبتلا به سرطان خراسان

موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان خراسان

/mahak-khorasan-charity/

موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان خراسان حوزه فعالیت سلامتی موضوع فعالیت موسسات بهداشتی و درمانی محدوده فعالیت خراسان مرجع صدور مجوز استانداری شماره ثبت 4842 تاریخ تاسیس 1394 نام مسئول احمد یزدان‌پناه وب سایت www.khorasan-charity.org تلفن 31504 - 051 آدرس مشهد، میدان صاحب الزمان(عج)،...