خانه علم و هنر جمعیت امام علی - برچسب:خانه علم و هنر جمعیت امام علی

برچسب:خانه علم و هنر جمعیت امام علی

به این صحنه نور بیاورید؛ حمایت از فعالیت‌های هنری جمعیت امام علی (ع)

/support-for-art-activities/

جمعیت امداد دانشجویی امام علی (ع) ؛ خانه های علم و هنر ایرانی را برای کودکان و نوجوانان محروم در سراسر کشور راه‌اندازی کرده است. تمامی هزینه‌های این فعالیت‌ها از طریق خیرین و نیکوکاران تامین می‌گردد و مربیان این رشته‌ها اعضا و متخصصین داوطلب جمعیت امام علی هستند. در حال حاضر مبلغ 200...