خون - برچسب:خون

برچسب:خون

خلاقیت سوئد و آمریکا برای ترغیب مردم به اهدای خون

/persuading-to-donate-blood/

اهدای خون کار بسیار پسندیده‌ای است. اما علیرغم تبلیغات و نیک‌اندیشی بسیاری از مردم، همیشه در بعضی از بازه‌های زمانی، کمبود ذخایر خون و فرآورده‌های آن پیش می‌آید. مثلا ایام ماه رمضان یا هنگام بروز حوادث طبیعی و ... . سوئد و آمریکا از روش جالبی برای تشویق مردم به اهدای خون استفاده می‌کنند،...