خیرماندگار

دعوت به شرکت در نشست «اهمیّت نوآوری در امر خیر و نحوه مدیریت آن»

/importance-of-innovation-in-charity

رويکردهای نوآورانه محور برای افزايش اثربخشی کارهای خير در نشست سی‌ و دوم از سلسله نشست‌های ویکی‌نیکی و بنیاد خیریه آلاء با حضور «شوان صدرقاضی»، بررسی خواهد شد. حضور برای علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.