خیریه امید فردا

پروژه ساخت مرکز توان بخشی بیماران اعصاب و روان (مبینا)

/mobina-project

موسسه خیریه امید فردا اقدام به ساخت مرکز توان بخشی بیماران اعصاب و روان (مبینا) کرده است. جزییات ساخت مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان با ما همراه باشید...