خیریه باز باران - برچسب:خیریه باز باران

برچسب:خیریه باز باران

موسسه خیریه باز باران

/bazbaran-charity/

موسسه خیریه باز باران زیر نظر بنیاد خیریه زینب کبری حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسات نگهداری یا سرپرستی محدوده فعالیت تهران مرجع صدور مجوز سازمان بهزیستی شماره ثبت 2157 تاریخ تاسیس 1385 نام مسئول فاطمه برزگر وب سایت www.bazbaran.ir تلفن 0212228336 آدرس تهران, اقدسیه, خیابان...