خیریه حمایت از بیماران پوستی خاص - برچسب:خیریه حمایت از بیماران پوستی خاص

برچسب:خیریه حمایت از بیماران پوستی خاص

خانه ای بی، موسسه خیریه حمایت از بیماران پوستی خاص

/eb-home-charity/

خانه ای بی حوزه فعالیت سلامتی موضوع فعالیت موسسات بهداشتی و درمانی محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز - شماره ثبت ۴۳۲۰۵ تاریخ تاسیس 1394 نام مسئول - وب سایت http://ebhome.ir تلفن 02188613977 آدرس بزرگراه همت(شرق به غرب)، ورودی خیابان شیخ بهایی، نبش خیابان برزیل غربی، پلاک 164