خیریه رفاه کودک و نوجوان ارومیه - برچسب:خیریه رفاه کودک و نوجوان ارومیه

برچسب:خیریه رفاه کودک و نوجوان ارومیه

موسسه خیریه رفاه کودک و نوجوان ارومیه

/urmia-child-charity/

موسسه خیریه رفاه کودک و نوجوان ارومیه حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسات نگهداری یا سرپرستی محدوده فعالیت آذربايجان غربی مرجع صدور مجوز سازمان بهزیستی شماره ثبت ۸۴۹ تاریخ تاسیس 1393 نام مسئول رویا چگینی وب سایت www.urmiachild.com تلفن ۰۴۴۳۳۸۶۷۷۹۸-۰۹۱۴۷۲۶۷۰۰۶ آدرس آذربايجان غربی...