خیریه مهرگان - برچسب:خیریه مهرگان

برچسب:خیریه مهرگان

موسسه بنیادان مهرگان

/mehregan-charity/

موسسه بنیادان مهرگان حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسات نگهداری یا سرپرستی محدوده فعالیت کرمانشاه مرجع صدور مجوز وزارت کشور شماره ثبت 833 تاریخ تاسیس 1388 نام مسئول خانم بهاره امیری وب سایت https://mehrgaan.org تلفن 83-37270990 آدرس کرمانشاه - خیابان سعدی - چهار راه دانشسرا -...