خیریه نکیسا - برچسب:خیریه نکیسا

برچسب:خیریه نکیسا

موسسه خیریه نیکسا

/niksa-charity/

موسسه خیریه احسان و نیکوکاری نیکسا حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسات توزیع کننده محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز وزارت کشور شماره ثبت 25999 تاریخ تاسیس 1389 نام مسئول محمد ناصر نعمتی وب سایت www.niksa-charity.ir تلفن ۰۲۱-۴۸۹۵۳۵۵۵ آدرس تهران کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج خیابان ۵۵-...