خیریه نیک آفرینان - برچسب:خیریه نیک آفرینان

برچسب:خیریه نیک آفرینان

موسسه خیریه نیک آفرینان غدیر

/nikafarinan-qadir-charity/

موسسه خیریه نیک آفرینان غدیر حوزه فعالیت سلامتی موضوع فعالیت موسسات نگهداری یا سرپرستی محدوده فعالیت تهران مرجع صدور مجوز بهزیستی شماره ثبت ۲۶۹۸۳ تاریخ تاسیس 1389 نام مسئول حسین زاجکانی ها وب سایت www.nikafarinan.ir تلفن 02124894 آدرس خیابان شریعتی، حسینه ارشاد، کوچه ارشاد، ساختمان ارشاد، واحد 1