خیریه همگام - برچسب:خیریه همگام

برچسب:خیریه همگام

باور کن من میتوانم

/believe-me-i-can/

موسسه خیریه رعد در نشستی در حضور جمعی از خبرنگاران درباره اولین رویداد توان‌ تک توضیحاتی ارائه کرد. توان‌ تک اولین رویداد در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات است که از ۲۱ تا ۲۴ آذر برگزار می‌شود. توان‌ تک سعی در توان بخشیدن به قشر ۱۱ درصدی جامعه معلولان ایران دارد. <!-- Content --> به گزارش...