خیریه هیوای ژیان - برچسب:خیریه هیوای ژیان

برچسب:خیریه هیوای ژیان

موسسه خیریه هیوای ژیان

/hiway-zheyan-charity/

موسسه خیریه هیوای ژیان حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسات توزیع کننده محدوده فعالیت سنندج مرجع صدور مجوز سازمان بهزیستی شماره ثبت 206 تاریخ تاسیس 1387 نام مسئول رحیم سّیدزاده وب سایت www.hiway-zheyan.com تلفن 087-33230223 آدرس سنندج ، حدفاصل سه راه نمکی و میدان مادر ، روبروی...